GuruTV.online
עזרה

מרכז העזרה

לא מצליחים לצפות?

תוספים לחסימת פרסומות
ייתכן שתוספים לחסימת פרסומות (Adblock, Adguard, uBlock ודומיהם) ימנעו מכם לצפות בתכני האתר.
כדי לפתור בעיה זאת, יש לבטל את התוסף או להכניס את האתר לרשימת החריגים ולאחר מכן לרענן את העמוד.
במידה ועדיין לא עובד, יש לנקות מטמון מהדפדפן.

תמיכה בנגנים
עליכם להפעיל את התמיכה בפלאש בדפדפן. אנו ממליצים על הנגן Adobe Flash Player.

אנו ממליצים לבצע את הפעולות הבאות:


זמן טעינת השידור ואיכות השידור
ייתכן ולשידור ייקח עד כ-60 שניות להיטען. או שבמהלך השידור יהיו ריצודים ותקיעות. לרוב הדבר נובע לאות אינטרנט חלש. ברגע שבו תהיו בנקודה בה האינטרנט מהיר, סביר שיפתרו הבעיות. בעת עומסים הדבר ייתכן גם, ואז יש להמתין מס' דקות בודדות (5-10 דקות) ולרענן את הדף עד לטעינת השידור.

במידה ועדיין לא מצליחים, יש לנסות לטעון את העמוד ללא המטמון שנשמר בדפדפן ע"י Ctrl+alt+f5, או למחוק את המטמון בדפדפן ע"פ ההנחיות של יצרן הדפדפן.

זמינות מקורות השידור
בנוגע לזמינות השידורים, אין השליטה בידנו לא אנו מנהלים את מקורות השידורים.

דילוג לתוכן